Digitala rabatthäften
för en levande stadskärna

Ett riskfritt och nyckelfärdigt koncept där alla parter gynnas

Ett digitalt rabatthäfte

Cityhäftet är ett helhetskoncept som möjliggör enkel, tillgänglig och lönsam  försäljning.

Som stärker ekonomin i city

Det ger handlare möjlighet att enkelt nå ut till sina kunder vilket stärker både deras egen och stadens ekonomi.

För en levande stadskärna

När staden mår bra mår människorna som bor där bra. En stark, berikad och levande stad gynnar alla parter.

Ett rabatthäfte som alltid är med dig

Rabatthäften i pappersformat är ett bekant koncept, men i app-format tas ett kliv in i den digitala världen. Tiden då häftet glömdes hemma i byrålådan är förbi – Cityhäftet har man alltid med sig.

Vi är med hela vägen

Cityhäftet är inte bara ett rabatthäfte, det är ett riskfritt färdigt helhetskoncept med flera säljkanaler och stöttning hela vägen – bara är att haka på!

Enkelt att agera ombud

Cityhäftet säljs av ombud i staden. Ett ombud kan till exempel vara en butik eller restaurang men även en förening eller annan organisation. 

För att underlätta i dialogen mellan cityförening och ombud bistår vi med material som skapar engagemang, förankring och toppförsäljning.

Win-win-win för alla i staden

Cityorganisation

Handlare i city

Stadens invånare

Vanliga frågor

Cityhäftet säljs av ombud i staden. Ett ombud kan till exempel vara en butik eller restaurang men även en förening eller annan organisation. 

Häftet säljs via värdebevis som vi tillhandahåller, eller genom er egen webbshop.

Ja, ni kan välja att ha både värdebevis och webbshop. I de fall ni har värdebevis är det bra att sälja slut på dessa först för att slippa papperssvinn. Därefter går det utmärkt att hänvisa till er webbshop. 

Värdebeviset är i pappersform och byter hand i samband med betalning, det påminner därför om sättet att hantera pappershäften och kan fungera bra som en övergång om ni har sålt pappershäften tidigare.

Webbshoppen är alltid öppen och kan handlas i dygnet runt, perfekt om värdebevisen tar slut.  

För att använda sitt häfte behöver man ladda ned appen Cityhäftet där man anger sin appkod för att aktivera häftet.

Värdebevis
Har man köpt häftet via ett fysiskt värdebevis hittar man sin appkod på värdebevisets insida. 

Webbshop
Har man köpt häftet via webbshoppen visas en appkod efter köpet som man använder för att aktivera häftet i appen.

Appkoden är alltid giltig tills dess att häftets giltighetstid går ut.

Ni kan välja mellan att:

  • Hyra hela plattformen
  • Få rådgivning kring framtagning av häfte
  • Få all hjälp med framtagning av häfte

 

Antingen gör vi det eller så gör ni det själva. Om ni väljer att göra det själva ger vi naturligtvis stöd kring hur plattformen fungerar. 

Det går att koppla flera webbshoppar till stadens webbshop. Det kan t.ex. användas av på gruppnivå (t.ex. en butik eller förening) och på individnivå (t.ex. medlemmar i en förening).

Beskriv era behov så hjälper vi er med beslut kring upplägg.

Är du intresserad av att ansluta din stad, eller vill du bara veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Intresseanmälan