Material

Material När man marknadsför och säljer rabatthäftet finns det flera typer av material som kan användas för att maximera synligheten och locka kunder. Följande material kan tas fram i samband med att ni ansluter er till Cityhäftet, vi går igenom materialet tillsammans med er för att säkerställa att ni får det just ni behöver. OmbudsskyltText […]

Uppföljning

Uppföljning Efter försäljningen av våra rabatthäften genomför vi en uppföljning för att säkerställa dess framgång och förbättra framtida utgåvor. Vi samlar in feedback från både annonsörer och häftesköparna för att utvärdera effekten av erbjudandena och användarupplevelsen. Försäljningsdata och inlösenstatistik analyseras för att identifiera trender och justera framtida strategier. Vi är tillgängliga för möten med cityorganisationerna […]

Ombud

Engegera föreningar och organisationer i staden Cityhäftet säljs av ombud i staden. Ett ombud kan till exempel vara en butik eller restaurang som är med i häftet, men även en förening eller annan organisation. 

Värdebevis

Värdebevis Cityhäftet säljs antingen genom er webbshop eller med värdebevis som innehåller en aktiveringskod för att aktivera häftet i appen. Värdebeviset är i pappersform och byter hand i samband med betalning, det påminner om sättet att hantera pappershäften och kan fungera bra som en övergång om ni har sålt pappershäften tidigare. Ni kan välja att […]

Skapa häfte

Skapa häfte Cityorganisationen har möjlighet att själva skapa ett eget rabatthäfte eller ta hjälp av oss för att göra det. Med vår expertis kan vi säkerställa att häftena utformas professionellt och effektivt för att maximera värdet för både företag och kunder. Oavsett om ni vill hantera processen själva eller dra nytta av vår erfarenhet, finns […]

Presentationer

Presentationsmaterial Presentationen kan användas för att förankra försäljningen i alla led och underlätta i dialogen med styrelse och annonsörer. För styrelse/beslutsfattare Använd denna för att få med styrelsen på tåget! Varför gå digitalt? Cityhäftet innebär fördelar för alla i staden. För cityorganisationen För annonsören För ombudet För köparen av häftet För samhället Saknar du något […]

Resursbank

För en starkare, rikare och mer levande stadskärna​ Att ansluta till Cityhäftet innebär Nytänkande teknik som berikar staden Digitalt koncept som ger lågt klimatavtryck Hållbara arbetssätt som fungerar över tid Stärkt samverkan mellan närings- och föreningsliv Tillgängliga erbjudanden för stadens invånare Förankring, planering och fördelning är A och O Här har vi samlat de olika […]

Planering

Planera för toppresultat Definera tidsramar Här finns en mall med tidsramar som kan skrivas ut och fyllas i för att underlätta processen i att identifiera vem som ska göra vad och när i tiden det ska ske. Beräkna förtjänst Använd kalkylen för att beräkna förtjänsten genom att fylla i hur mycket häftet ska kosta samt […]

Annonsörer i häftet

Annonsörer Att ha ett stort och brett utbud i häftet ökar attraktionskraften och gör häftet enklare att sälja. Här berättar vi om fördelar med att vara med i häftet samt andra tips att dela med er av till annonsörerna. Fördelar för annonsören Der finns många fördelar för butiker och restauranger att vara med i häftet. […]