Resursbank

Här finns material som hjälper dig att förankra, skapa engagemang och få maxad försäljning med Cityhäftet. Det vill säga alla resurser du behöver i rollen som cityutvecklare.

Planering

Planera för toppresultat

Definera tidsramar

Här finns en mall med tidsramar som kan skrivas ut och fyllas i för att underlätta processen i att identifiera vem som ska göra vad och när i tiden det ska ske.

Beräkna förtjänst

Använd kalkylen för att beräkna förtjänsten genom att fylla i hur mycket häftet ska kosta samt vilket typ av upplägg nu är intresserade av. Läs mer om våra upplägg under Skapa häfte.

Planera aktiviteter

Planera säljaktiviteter och sätt upp säljmål utifrån dem. Det kan till exempel vara att ni ska hålla en säljaktivitet på torget under en kundkväll och har som mål att sälja x antal häften.

Identifiera kontakter och nätverk

Ta tillfället i akt att identifiera viktiga kontakter som kan tänka sig att sponsra er på olika vis.
Till exempel genom lägga en massbeställningar på häften.

Läs mer under Sponsorer.

Planera fördelning

Förtjänst som delas mellan alla parter är uppskattat och ökar engagemanget hos annonsörerna som ska sälja häftet i sina butiker.

Vi rekommenderar därför att ni ger en del av er förtjänst till ombuden som säljer häftet:

  • Om ni som cityorganisation främst gagnas av att stärka er egen ekonomi, ge då runt hälften av er förtjänst till det säljande ombudet.
  • Om ni främst gagnas av att få en stor spridning av häftet, vilket lockar besökare till ert centrum, ge då mer eller hela förtjänsten till det säljande ombudet.

Ta ett beslut om vad ombuden ska få innan ni möter dem för en dialog.

Support

Lämna feedback

Vanliga frågor

Applänkar