Resursbank

Här finns material som hjälper dig att förankra, skapa engagemang och få maxad försäljning med Cityhäftet. Det vill säga alla resurser du behöver i rollen som cityutvecklare.

Uppföljning

Uppföljning

Efter försäljningen av våra rabatthäften genomför vi en uppföljning för att säkerställa dess framgång och förbättra framtida utgåvor.

Vi samlar in feedback från både annonsörer och häftesköparna för att utvärdera effekten av erbjudandena och användarupplevelsen. Försäljningsdata och inlösenstatistik analyseras för att identifiera trender och justera framtida strategier.

Vi är tillgängliga för möten med cityorganisationerna för att diskutera resultaten och planera förbättringar. Denna uppföljningsprocess hjälper oss att kontinuerligt optimera innehållet i rabatthäftena och maximera värdet för alla parter.

Support

Lämna feedback

Vanliga frågor

Applänkar